Omakanta lapsi

Asiointi alaikäisen puolesta – Kansalaiset – Kanta.fi

27.1.2022 — Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa resepteihin liittyviä asioita. Omakannassa huoltaja …

Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa resepteihin liittyviä asioita. Omakannassa huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. Huoltaja kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan.

Alaikäisen tiedot näkyviin Omakannassa – Kansalaiset – Kanta.fi

24.8.2020 — Omakannassa tiedot näkyvät siitä alkaen, kun kypsyyden arviointi ja lupa tietojen näkymiseen on annettu. Esimerkiksi nyt 13-vuotiaan lapsen …

Vuoden 2020 lopulta alkaen myös yli 10-vuotiaiden lasten tiedot näkyvät huoltajille Omakannassa. Mikä muuttuu ja miten uudistus vaikuttaa ammattilaisten työhön?. Kanta-palveluiden blogi.

Miten asioin alaikäisen lapsen puolesta Omakannassa? – Kanta

1.11.2022 — Huoltaja voi asioida Omakannassa kaikkien alaikäisten lastensa puolesta. Ennen asiointi oli mahdollista vain alle 10-vuotiaiden lasten …

Puolesta-asiointi – Sote-ammattilaiset – Kanta.fi

31.1.2023 — Omakannassa on mahdollista asioida alaikäisen lapsen tai toisen aikuisen puolesta. Myös yli 10-vuotiaan lapsen tiedot näkyvät huoltajille, …

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Siihen oikeuttaa huoltajuus, valtuutus tai edunvalvontapäätös.

Yhä useampi huoltaja voi nähdä lapsen tiedot Omakannassa

27.1.2022 — Jotta huoltajat pääsevät lapsen puolesta Omakantaan huollonjakosopimuksessa sovitulla tavalla, viranomaisen on pitänyt kirjata sopimus …

Alaikäisen oikeudet – Kansalaiset – Kanta.fi

Alaikäisen lapsen huoltajalla tai muulla hoidosta vastaavalla henkilöllä ei ole … ei ole mahdollisuutta antaa siihen tarvittavaa suostumusta Omakannassa.

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Jos terveydenhuollon henkilökunta arvioi näin, toimii hän samoin oikeuksin kuin aikuinen ja pystyy antamaan suostumuksen.

Alaikäisen puolesta asioinnin käyttöönotto – Sote-ammattilaiset

Alaikäisen puolesta asioinnin käyttöönotto – Sote-ammattilaiset – Kanta.fi

Tämän myötä Omakannan puolesta asioinnin rajoittuminen alle 10-vuotiaiden huoltajiin poistuu ja huoltajien mahdollisuus asioida Omakanta-palvelussa lapsensa …

Alaikäisen puolesta asiointi on uusi toiminnallisuus jo aiemmin Kanta-palveluihin liittyneille tietojärjestelmille. Toiminnallisuus laajentaa arkistoitavaa tietosisältöä.

Omakanta helpottaa lapsiperheen terveysasiointia – Kansalaiset

Omakanta helpottaa lapsiperheen terveysasiointia – Kansalaiset – Kanta.fi

16.8.2022 — Omakanta on koululaisten vanhemmille kätevä palvelu lasten terveysasioissa. Omakannasta on helppo tarkistaa tiedot esimerkiksi lasten …

Omakanta on koululaisten vanhemmille kätevä palvelu lasten terveysasioissa. Omakannasta on helppo tarkistaa tiedot esimerkiksi lasten käynneistä kouluterveydenhoitajalla.. Kanta-palveluiden blogi.

Alaikäisten asiointi Omakannassa – EU:n koronatodistuksen …

Alaikäisten asiointi Omakannassa – EU:n koronatodistuksen saa tarvittaessa tulosteena terveydenhuollosta – Sosiaali- ja terveysministeriö

14.10.2021 — Huoltajat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten tiedot. Yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen tiedot näkyvät huoltajalle, jos …

Ensimmäiset huoltajat voivat nyt nähdä myös yli 10-vuotiaan …

… huoltaja on voinut nähdä Omakannassa vain alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. … Omakanta näyttää jo ensimmäisten terveydenhuollon organisaatioiden …

Keywords: omakanta lapsi